“-20% CO2” OP DE KERSTMARKT TE SINT-GENESIUS-RODE

 
1.DE AANLOOP

Natuurpunt Rode is actief in en rond het natuurgebied Kwadebeek. Op zaterdagvoormiddagen in de maand oktober onderwerpen vrijwilligers de hagen aan een grondige snoeibeurt. Een van de buurtbewoonsters (Anne) werkt graag mee en ze stimuleert de buurt om hetzelfde te doen. Met succes.
Diezelfde Anne kwam met het idee om de Rodenaren te sensibiliseren rond de klimaatopwarming. Op de kerstmarkt! De bezoekers aanspreken en ze stimuleren bepaalde acties te ondernemen om de uitstoot aan broeikasgassen in te perken.


2. WAAROM?

Milieuproblemen moeten door ons allen in onze dagelijkse omstandigheden worden aangepakt. Zonder lokaal engagement en zonder gemotiveerde mensen die deze problemen onder ogen zien, kan een beleid niet werken.
Europa onderschrijft de doelstelling om tegen 2020 de broeikasgassen met 20% te verminderen. Deze verbintenis sijpelt naar beneden met als resultaat dat België hetzelfde doet, dat de gewesten met inbegrip van Vlaanderen hetzelfde doen. Vervolgens is het de beurt aan de gemeenten, waaronder Sint-Genesius-Rode die een klimaatactieplan onderschrijven: -20% CO2 tegen 2020. Op beleidsniveau is geweten dat er iets moet gebeuren.
Echter, er gebeurt niet genoeg. Vandaag stijgen de broeikasgassen in de atmosfeer tot recordhoogtes. Ben je niet snel gechoqueerd en wil je de werkelijke waarden kennen, bekijk dan eens de volgende webpagina: https://www.esrl.noaa.gov/gmd/ccgg/trends.
Zonder acties NU is een stijging van de gemiddelde jaartemperatuur met 2 of meer °C niet te vermijden. Vandaar. Iedereen dient op de hoogte te zijn. De transitie naar een CO2-arme samenleving moet sneller en iedereen kan meewerken.

3. DE VOORBEREIDINGEN2016-Kerstmarkt1
Hoe spreek je mensen aan? Hoe krijg je hun aandacht? Hoe breng je hen ertoe zich persoonlijk te engageren om te klimaatopwarming te stoppen?
In de eerste plaats dachten we aan een gezellig stalletje op de Kerstmarkt. Met de nodige kerstversiering en met een resem enthousiaste medewerkers was de creatie van een leuke ontmoetingsplaats geen struikelblok. Om kinderen aan te spreken werd voor het stalletje een (zelfgemaakt) draaiwiel opgesteld.
Vervolgens een tombola. Wie een persoonlijk engagement onderschrijft doet mee aan de trekking. Met de steun van de gemeente, natuurpunt en fietsen Christophe konden we als hoofdprijs een elektrische plooifiets aanbieden. En als troostprijzen 2 (levende) kippen en een trein keycard. Tot slot, wie ondertekende kreeg een groene badge met daarop “-20%” cadeau.

4. OP DE KERSTMARKT

Op de foto zie je twee medewerkers (Rene en Izaak) in actie. Met de glimlach werden de vele bezoekers aangesproken.
Met succes. Uiteindelijk ondertekenden 367 personen hun persoonlijk engagement. Voor wie van statistieken houdt, dat is een gemiddelde van 21 handtekeningen per uur kerstmarkt. In de veronderstelling dat 1 op de 3 personen tekenden spraken de vrijwilligers 60 personen per uur aan. Met telkenmale een beetje uitleg en omkadering. 2016-Kerstmarkt2De bezoekers waren blij, een kerststalletje waar je met een beter gevoel vertrekt dan bij aankomst. Wie de verschillende actiepunten las, stelde vast dat hij reeds een aantal maatregelen uitvoerde en dat hij er een aantal kon bijnemen: “Ja, ik zet me in voor een beter klimaat en ik maak het verschil.”

5. HET VERVOLG


Met de vele handtekeningen zullen we zeker kunnen wegen op het lokale beleid. De rodenaren nemen het terugdringen van de CO2-uitstoot ter harte. Een fietsvriendelijke gemeente, lokale winkels, led-verlichting, … het is een greep uit de grabbelton van vele maatregelen die de gemeente samen met de inwoners kan nemen.
De winnaars van de tombola zijn gekend. Op de foto zie je Anne en schepen van milieu Geertrui Windels de kinderen begeleiden bij de trekking.
Wordt vervolgd in 2017.2016-Kerstmarkt3