De site Novarode

De papierfabriek Novarode is weg. Veel inspraak is hier rond nooit geweest. Ergens in 2004 werden alle gebouwen gesloopt, ook de hoofdgebouwen. Een terugblik op een belangrijk stukje industrieel erfgoed van Sint-Genesius-Rode is hierdoor verworden tot het bekijken van een aantal oude documenten. Jammer.

Rond de site Novarode bleven de Rodenaren altijd een beetje op hun honger zitten. Ik herinner me nog de moeilijkheden tot inzage van het bodemonderzoek. Via de toenmalige milieuraad werd deze studie opgevraagd en nooit bekomen. Hier geen openbaarheid van bestuur. NovarodeDe schepen van leefmilieu deelde ons mede dat er geen gevaar was voor de omwonenden en dat we het bodemonderzoek altijd zelf konden opvragen in Mechelen. Uiteindelijk heeft Natuurpunt Rode een copie van de bodemstudie opgehaald in Mechelen (goed wetende dat de gemeente zelf de studie in bezit had). En deze dan ter beschikking gesteld van de leden van de milieuraad.

Vandaar dat velen onder ons best tevreden waren met de organisatie van een infoavond rond de site Novarode. Over die 15 ha. open ruimte in het hart van de gemeente was reeds menig gesprek gevoerd. Dat dit zo niet kon blijven was duidelijk, iedereen was wel gewonnen voor een of andere vorm van woongelegenheid, parkgebied, eventueel winkelruimte, ....

Op 12 februari 2008 waren we aanwezig in de Wauterbos voor de voorstelling BPA papierfabriek, samen met de burgemeester, vele schepenen en gemeenteraadsleden. Een studiebureau SumResearch had een fraaie presentatie klaar. Wat we te zien kregen oogde mooi: Een herlegde Molenbeek midden door het terrein, met een open park en naar de rand behuizing. Alles was reeds onderzocht en het gemaakte voorstel was sterk onderbouwd - opmerkingen achteraf waren er niet zoveel.

Natuurlijk is het moeilijk onmiddellijk te reageren op de avond zelf van de voorstelling.BPA-Papierfabriek-2 Het BPA tekent de krijtlijnen waarbinnen een latere projectontwikkelaar een invulling kan geven. Op de gemeenteraad werd het voorgestelde BPA reeds goedgekeurd.

Misschien zijn het vijgen na Pasen, maar toch willen we vanuit o.a. milieu-bekommernis de volgende opmerkingen ter overweging meegeven:

  • Op 1mei 2008 kan enkel nog gewerkt worden via Ruimtelijke-Uitvoerings-Plannen. Dit houdt in dat eerst het Gemeentelijk Structuurplan dient afgewerkt. Dit document is een juridisch bindend bestemmingsplan met zeker een bindende bestemming voor de 15 ha. vroegere papierfabriek. Waarom dan nog eerst vlug dit BPA? De avond zelf werd meerdere malen verwezen naar het Structuurplan. Als dit reeds bestaat, waarom kunnen we dit dan niet eerst bekijken?
  • Het betreft hier 5.3 ha industriegebied. 300 woningen op 5.3 ha komt neer op 56 woningen per ha. Het studiebureau rekent de open ruimte en 80 bestaande huizen mee, en komt zo aan een cijfer van 25 woningen per ha. Betekent dit dat het volledige terrein wordt omgezet in bouwzone? Ook het parkgebied? Belangrijk is ook dat de woondichtheid in de omliggende straten lager ligt dan de 25 woningen per ha.
  • Het studiebureau voorziet 4 bouwlagen plus garages. In vergelijking met de omringende behuizing is dit nogal groots. De norm in de Kerkstraat, de Rollebaan, en de Termeulenstraat is 2 bouwlagen met een kroonlijst op 7 meter. Het Ruimtelijk Structuurplan kan hier een juiste invulling geven aan het concept 'hoofddorp in het buitengebied' of kan hiervan drastisch afwijken. Dit BPA loopt vooruit op het Structuurplan en dicteert op deze manier dit laatste.
  • Voor nieuwe bouwprojecten streeft de overheid naar een redelijk aanbod sociale woningen. Dit laatste streven is hier onbestaande.
  • Ecologische ontwikkeling van het parkgebied wordt vermeld, maar hoe dit zich verbindt met de aanpalende groene structuur wordt niet besproken.
  • Het BPA legt geen normen vast inzake isolatie en hernieuwbare energie.
  • De verkeersstudie is optimistisch. Vandaag is er reeds stapvoets verkeer op de ZoniĆ«nwoudlaan. De avondspits wordt als referentie gebruikt, maar deze is minder geconcentreerd dan de ochtendspits.


Bij tweede lezing van dit BPA zijn er duidelijk een aantal punten die om verdere discussie vragen. Natuurpunt Rode is blij met de wil tot invulling van de 15 ha. open ruimte in het hart van de gemeente. Hoog tijd om dit te laten passen binnen duidelijke beleidslijnen.

Philippe Verdegem