Poel Hof-ten-Hout, het vervolg

Terwijl ik dit schrijf valt de regen zachtjes op de ruiten van onze computerkamer. Het is geen weer. Toch niet het weer waar iedereen zo stilletjesaan begint naar te verlangen. Gisteren was het beter.

Waarschijnlijk had onze conservator, Jacques, dit reeds lang tevoren afgesproken met de weerman. Ja, ja, ik weet het! De volgende weken worden wij weer overspoeld met vragen over het kappen van de bomen rond de poel Hof-ten-Hout. Dit soort vragen komt meestal van mensen die zeggen dat ze erg begaan zijn met onze natuur. Waar zijn die mensen als er gewerkt moet worden in ons natuurreservaat? Poel-hth-werkenWij zouden ze graag op de hoogte brengen van onze doelstellingen omtrent de beheersmaatregelen waar we zoveel energie insteken. Het is nu eenmaal leuker om te gaan wandelen in een natuurreservaat dan om er wat door de modder te gaan ploeteren. Maar elk biotoop, van welke aard ook, evolueert vroeg of laat naar bos en net als in het dagelijks leven moeten er bij het beheren van onze natuur  keuzes worden gemaakt.

Onze keuze bij het beheer van de poel Hof-ten-Hout viel dan ook op  het behoud van onze vroedmeesterpadpopulatie. Dit 5 centimeter kleine padje is in onze streken gekend als een “rode lijstsoort”, wat betekent dat ze met uitsterven is bedreigd.

De eerste stap was de heraanleg van de poel. Net op de valreep werd dit project tot een goed einde gebracht. De poel is nu voldoende diep om zelf in droge, hete zomers voor een voldoende hoge waterstand te zorgen. Deze waterstand is belangrijk voor het overleven van de vroedmeesterpadlarven.

De volgende stap, na het reconstrueren van de poel, was het openmaken van het “vroedmeesterpadbiotoop”. De vroedmeesterpad is een zonneminnende soort en haar overwinteringsplaats is voor zo’n klein padje een eind verwijderd van de poel. Daarom wordt er ook voor gezorgd om aan deze amfibieën de kans te bieden om in de onmiddellijke omgeving van de poel te overwinteren door het creëren van zandsteenzones waar ze zich tussen kunnen verschuilen.Poel-HtH-heraanleg Deze zones moeten kunnen genieten van voldoende zonnewarmte maar het aanwezige wilgenbestand liet dit niet toe. Daarom werd ook dit wilgenbestand verwijderd om een zonovergoten biotoop te creëren waar de vroedmeesterpad zich hopelijk thuis zal voelen en zich dus gezwind zal kunnen voortplanten. Het aanwezige jonge eikenbestand werd behouden zodat ze zich verder kunnen ontwikkelen tot volwaardige bomen.

Dank zij de inzet van Philippe en Emanuel de Jonghe en hun machinepark werd de klus door hen en 7 andere medewerkers van Natuurpunt Rode in één voormiddag geklaard. De jonge katjes vlogen letterlijk rond onze oren en er werd gezaagd (ja, mannen kunnen ook goed zagen), gesleurd, getrokken, gekapt, gehakseld, gestapeld en af en toe juist op tijd weggesprongen voor de soms wat onstuimige maar gedreven medewerkers en nog meer voor vallende bomen.

2009 wordt een heel belangrijk jaar voor de vroedmeesterpadden aan Hof-ten-Hout. Vanaf eind februari zijn we zinnens van telkens op woensdagavond een wandelingetje te maken door de Kwadebeekvallei. Startpunt is de brasserie Kwadeplas. Bedoeling is het aantal roepende mannetjes te tellen. Interesse? Neem dan contact op met onze webmeester.

Binnenkort begint de paddentrek en voor mij dan ook een nieuw fotoseizoen. Laat ze maar komen, ik kijk er nu al naar uit.Poel-HtH-werkers

Serge Debremaeker