Vanuit plaatselijke vereniging, het steunen van grote natuuraankopen

Als kleine plaatselijke vereniging in de zuidelijke Brusselse rand is het niet evident natuurgebieden aan te kopen. Ten eerste de mogelijkheden zijn bijzonder schaars. Ten tweede de prijzen zijn aan de zéér hoge kant.


Daartegenover staat een goede en volgehouden werking van onze afdeling. Met als een plezierig neveneffect een positief saldo op onze rekening.

Belval

Op de vraag van Natuurpunt om als afdeling een centje bij te dragen aan het verwerven van natuurgebied in Belval, Frankrijk, was een positief antwoord mogelijk. Als oude Argonne fan (dit gaat terug tot in de jaren zeventig) was ik onmiddellijk enthousiast en die bijdrage werd een agendapunt op de eerstvolgende bestuursvergadering.

Man, man, man, werd dit een levendige vergadering! Het principe van de aankoop werd niet in vraag gesteld, wel het feit dat het natuur betrof in het buitenland, ver weg. Als dan toch wordt geholpen bij aankopen, waarom niet voor stukjes natuur bij ons? Inderdaad, maar de vijvers van Belval zijn reeds ingeploegd als maïsakker, het is daar vijf na twaalf. Enkel de aankoop van het gebied kan nog redding brengen.

Uiteindelijk werd afgesproken € 1750,00 als éénmalige gift bij te dragen voor de aankoop van de vijvers van Belval. Bijkomend was de afspraak in de toekomst minimum een zelfde bedrag te voorzien voor de aankoop van natuurgebied bij ons.

Zelf was ik met die afspraak zeer gelukkig. Op het feest in Belval was ik samen met mijn echtgenote van de partij. In een vorige Hyacint stond een uitgebreid verslag van deze gebeurtenis. Veel heb ik daaraan niet toe te voegen, behalve dat de wandeling rond en tussen de vijvers (het was voor het eerst dat ikzelf de kleinere achterste vijver in Belval zag) meer dan de moeite was: boomvalk, blauwe kiekendief en vier overzeilende zwarte ooievaars. Plus nogmaals de uitleg van Rik Desmet die duidelijk maakte dat:

  • Natuurpunt de belangrijkste eigenaar is en als zodanig ook een bepalende stem heeft in het uitwerken van het beheersplan.
  • De eigen inbreng van natuurpunt klein is ten opzichte van de totale aankoopprijs.
  • Het gebied een enorm potentieel heeft en dat het beheersplan erop gericht is dit potentieel te laten groeien.
  • De lokale samenwerking met natuurverenigingen, landbouwers, jagers en plaatselijke overheden kan.

Het feestelijke etentje op de weide tegenover de sluis van Belval kon dit laatste alleen maar bevestigen. De pizza’s of pannekoeken door de Belvallers aangeboden met zure room en een gevarieerd beleg waren overheerlijk. Alsook de gesprekken over het vroeger en nu. En vooral ER WAS WEER EEN TOEKOMST, en iedereen was hiervoor dankbaar.

Stappersven in de Kalmthoutse Heide

Op de bestuursvergadering van 15 september werd beslist om de aankoop door Natuurpunt-Centraal van het Stappersven in de Kalmthoutse Heide financieel te ondersteunen. Iedereen was hiermee akkoord. Bij meerderheid van stemmen werd beslist om een steun van € 2000,00 te voorzien.

Op de planning staat nu het organiseren van een bezoek aan het Stappersven. Een verslagje zal dan zeker volgen.

Trouwens, op 6 november was ik met vrienden op stap in de Kalmthoutse Heide. Op de terugweg liepen we langs de grens met het Stappersven. Het gebied zelf was nog niet open voor het publiek. Landschappelijk oogt het Stappersven zeer mooi, naadloos aansluitend met het bestaande natuurgebied. Voorwaar de moeite.

Philippe Verdegem