Tienjarig bestaan van Natuurpunt Rode

 
Beste natuurliefhebber,

Natuurpunt Rode bestaat 10 jaar.  Als afdeling gingen we van start kort na de samensmelting van de Wielewaal en Natuurreservaten in Natuurpunt. Waarom? Het antwoord hierop is dubbel.

Vooreerst, vanuit Natuurpunt werd hierop aangedrongen. De moedervereniging is gemeentelijk gestructureerd en vanuit die context was het oprichten van Natuurpunt Rode het meest logisch.

Ten tweede, op dat ogenblik was er in Sint-Genesius-Rode geen natuurvereniging meer. Leefmilieu Rode stopte ermee en het einde was definitief. Hoe dan ook, een nieuwe natuurvereniging was nodig.

De startvergadering van Natuurpunt Rode vond plaats op 10 oktober 2001. 
Ondertussen bestaan we 10 jaar. Ik heb de neiging van te denken, “maar” tien jaar. Vreemd, het lijkt of Natuurpunt Rode er altijd was. Voor velen in mijn kennissenkring is het aanvoelen identiek.

Als plaatselijke vereniging zitten we wel in een speciale situatie. Sint-Genesius-Rode is een faciliteitengemeente. De samenwerking met het gemeentebestuur is niet onbestaande, maar toch bijna. De vele en meestal uitstekende initiatieven in de naburige Vlaamse gemeenten rond natuur en milieu juichen we toe. Tevens is er het besef dat het bij ons een beetje moeilijker ligt.
 
Het natuurgebied Kwadebeek staat centraal in onze werking. Beheersactiviteiten, inventarisaties, wandelingen, scholenwerking, alles draait rond en in de Kwadebeekvallei. Het totale oppervlak in beheer is zo'n 8 ha. Aansluitend beheren we buiten die perceelsgrenzen nog een aantal landschapelementen, bv. een knotwilgenrij, een vijver en een hoogstamboomgaard. Een kerngroep van een 15-tal leden neemt samen met Conservator Jacques Mangelinckx de planning en het uitvoeren van de beheerstaken op zich.
 zwaluwentocht
 
Natuur is voor velen een passie. Bij Natuurpunt Rode is dit niet anders. Als plaatselijke afdeling leggen we de lat niet te hoog. Naast de werking rond het natuurgebied Kwadebeek, organiseren we een 4 à 5 wandelingen per jaar. Ondertussen zitten hier een aantal vaste waarden tussen, zoals de vroedmeesterpadwandeling en de vleermuizenavondtocht. De resterende tijd zijn de meeste Natuurpunters-Rodenaren streekgebonden actief als natuurgids, vogelaar, lid van planten- of paddestoelenwerkgroep, natuurfotograaf, ...
 

Speciaal en om ons 10-jarig bestaan in de bloementjes te zetten organiseerde Natuurpunt Rode op zaterdag 21 mei 2011 een

Boerderijen- en Zwaluwentocht, met aansluitende Receptie zwaluwentocht-2011


Ongeveer een 40-tal wandelaars waren van de partij. Het was een schitterende zomerse dag. De deelnemers waren aangenaam verrast de prachtige binnenkoer van zowel de kasteelhoeve Revelingen als de Sint-Getrudies-Hoeve te bezichtigen. De boeren- en de huiszwaluwen lieten zich bewonderen.

Een speciaal woordje van dank voor Dhr. Sténuit, voorzitter van "De vrienden van het Zoniënwoud", en bezieler van vele initiatieven ter ondersteuning of uitbouw van natuurverbindingsgebieden in de rand rond Brussel. Hij overhandigde mij een prachtig boek over verleden en toekomst van het Zoniënwoud.

Tussen de vele woorden van aanmoediging en ondersteuning voor de viering van ons 10-jarige bestaan was er eentje welke ik graag met jullie deel. Op het einde stond er: "Jullie maken het verschil".
 
Tot op de viering van ons 25-jarig bestaan.
 
Philippe Verdegem