“-20% CO2” OP DE KERSTMARKT TE SINT-GENESIUS-RODE

 
1.DE AANLOOP

Natuurpunt Rode is actief in en rond het natuurgebied Kwadebeek. Op zaterdagvoormiddagen in de maand oktober onderwerpen vrijwilligers de hagen aan een grondige snoeibeurt. Een van de buurtbewoonsters (Anne) werkt graag mee en ze stimuleert de buurt om hetzelfde te doen. Met succes.
Diezelfde Anne kwam met het idee om de Rodenaren te sensibiliseren rond de klimaatopwarming. Op de kerstmarkt! De bezoekers aanspreken en ze stimuleren bepaalde acties te ondernemen om de uitstoot aan broeikasgassen in te perken.

Lees meer...

Jaarlijkse Algemene Vergadering Natuurpunt Rode en Linkebeek

Vrijdag 20 januari 2017 om 19:30


Beste natuurliefhebber,

 
Alle leden van Natuurpunt Rode en Linkebeek worden van harte uitgenodigd op vrijdag 20 januari e.k. om 19.30u in de Boesdaalhoeve voor onze algemene vergadering 2017. Graag vertellen we wat we het vorige jaar presteerden en wat we dit jaar zinnens zijn. Aansluitend op de officiële vergadering is er een geïllustreerde voordracht "Een kleine (bio)geschiedenis van Zoniën"door natuurexpert Johan Van Roy.

Het programma ziet er als volgt uit:

Pyren-2016-grauwe-vliegevanger2


19.30u: Opening van de deuren. Mogelijkheid om met het bestuur en met elkaar kennis te maken.

20.00u: Algemene Vergadering Natuurpunt Rode.

De voorzitter geeft een overzicht  van het afgelopen jaar. Het financieel verslag wordt toegelicht door de penningmeester en we krijgen een kort overzicht van de belangrijkste activiteiten in 2016 en 2017. Het (her)kiezen van het dagelijkse bestuur is een noodzakelijke formaliteit. En we sluiten dit gedeelte af met de mogelijkheid tot vragen stellen.

20.45u: pauze, met een drankje en hapje aangeboden door Natuurpunt Rode.21.15u: Voordracht "Een kleine (bio)geschiedenis van Zoniën" door Johan Van Roy van A

NB, landbouwingenieur en natuurexpert.

Johan zal het hebben over het Zoniënwoud in de loop der tijden met aandacht voor de variatie van soorten en grondgebruik. Dit belooft een onderhoudend uurtje te worden met vele kleine weetjes over dat grote bos in onze gemeente.

22.30u: officieel einde.

Wij hopen dat vele leden van Natuurpunt Rode aanwezig zijn op 20 januari. Breng gerust buren en vrienden mee.

Met vriendelijke groeten en tot op de vergadering.

Voor verdere informatie kan je terecht bij voorzitter Philippe Verdegem (0477 385051), bij René Marcelis (0474 014714) of bij secretaris Fernand De Buck (02 3581113).

Knotkamp JNM 2016

Vandaag staken onze vrienden van JNM hun handen uit de mouwen in de Kwadebeekvallei tijdens hun knotkamp. Dankzij hen werd het stukje moerasgebied aan de Ezelsweg, waar de bijzondere vroedmeesterpad woont, netjes onderhouden! Goed werk.

 2016-02-JNM-1780 resultaat

In het weekend beginnende vrijdag 19 februari streek een grote groep JNM’ers neer in de weide naast de boerderij Hof-ten-Hout te Sint-Genesius-Rode.

Een vrolijke en werklustige bende van een 25-tal personen met alvast een grote eetlust. Op zaterdagmiddag was gevraagd een groentesoep te voorzien. 4 grote kommen (ongeveer een 75 cl per persoon) waren op een half uurtje tijd leeg. Brood, kaas en confituur, grote hoeveelheden verdwenen als sneeuw voor de zon.

Ook de werklust was er. De jongsten kropen in de kruinen van de bomen en zaagden de soms volumineuze takken af op ongeveer een halve meter. Een andere groep verzaagde en stapelde het hout. Terzelfder tijd kregen een aantal +18 jarigen les in het gebruik van de kettingzaag. Alle veiligheidsvoorschriften werden in acht genomen: helm, beschermende kledij en oordoppen.

Overal lachende gezichten. Niets was een probleem, voor alles was er een oplossing, het was plezant en het doel (wilgen knotten) werd nooit uit het oog verloren.

Bedankt Tom en JNM’ers.
2016-02-JNM-1807 resultaat

Controle slaapplaats Baardvleermuis

Jaarlijks zorgt Luc De Ridder ervoor dat de ijskelder in het Domein van Revelingen gecontroleerd wordt tijdens de wintermaanden. In 2016 werden 2 baardvleermuizen geïnventariseerd.

 

Lees meer...

Jacques Mangelinckx

Op 28 augustus 2015 overleed Jacques Mangelinckx, ere-conservator Kwadebeek. Tijdens de begrafenis werd de volgende tekst voorgelezen. Aansluitend hoorden de aanwezigen de zang van de heggemus, het favoriete vogeltje van Jacques. Dit was zijn laatste wens.

Lees meer...

Verslag wandeling "Dood doet leven" op 17 november 2013 in het Zoniënwoud

Deze wandeling onder leiding van boswachter Dirk Raes was een vervolg op een presentatie over dit onderwerp voor Natuurpunt Rode. Het is altijd leuk van het een en ander 'life' te bekijken. Alhoewel 'life' is hier misschien niet het juiste woord.

Lees meer...

Lokaal milieubeleid krijgt nieuw elan


De tijd vliegt. De gemeenteraadsverkiezingen resulteerden in een nieuwe burgemeester en een vernieuwd schepencollege. 2013 is anders in positieve zin. 

Lees meer...