De Kwadebeek is een erkend Natuurreservaat

In 2006 kregen we een bericht van het kabinet van Minister Kris Peeters dat voor "De Kwadebeek" het erkenningsdossier werd goedgekeurd. Natuurpunt Rode was en is zeer blij met dit nieuws.

Belangrijk is wel dat :NP-rode-11

  • Het Speelbosje De Greef geen deel uitmaakt van het erkende gebied. De reden hiertoe is dat een speelbosje niet kan in natuurgebied. Onze poging verschillende functies te combineren op een bepaald terrein werd niet aanvaard. We hebben begrip voor deze beslissing. Wel bewijzen een aantal recente planteninventarisaties dat het parkbosje De Greef niets aan natuurwaarde heeft ingeboet sinds het een speelbosje is.
  • Het erkenningsdossier dateert van voor de recente uitbreiding met de 2 percelen langs de knotwilgenrij. Vandaar maken deze percelen geen deel uit van het erkende gebied. Na 5 jaar kan het dossier heropend worden om de wijzigingen op te nemen.

 

Doelstellingen Natuurbeheer

  •     Behoud van kleine landschapselementen.
  •     Beheersmaatregelen gericht op de volgende soorten:
  •         NP-rode-18vroedmeesterpad.
  •         relmuis.
  •         geelgors.
  •     Streven naar uitbreiding.
  •     Behoud van het open landschap in de Kwadebeekvallei.